Καλοκαίρι 2022 με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος