Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος για τον δήμο Θεσσαλονίκης