Μεγάλη συμμετοχή στην ποδηλατοδρομία του Δήμου Καλαμαριάς