Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης: Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης