Ακρόαση ηθοποιών από το Θέατρο Metropolitan – Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης