Περιβαλλοντική Σύνοδος Μαθητών – «Προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί είναι το σπίτι όλων μας»