«Τρεις Λαλούν και τρεις χορεύουν» στους Αμπελόκηπους