Έκθεση κοσμήματα και όπλα, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού