Αργία η εορτή του Αγίου Πνεύματος για τα εμπορικά καταστήματα στην ΠΚΜ