Δόθηκε στην κυκλοφορία το “ορφανό χιλιόμετρο” της Ποτίδαιας