Τον καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου ανέλαβε ο ΟΦΥΠΕΚΑ