Δήμος Καλαμαριάς: Θερινή δημιουργική απασχόληση μαθητών 2022