«Η δύναμη της ψυχής ενός Πόντιου Γυμναστή» – Παρουσίαση βιβλίου