Διαδικτυακό φοιτητικό συνέδριο από φοιτητές του ΠΑΜΑΚ