Καλοκαιρινό ταξίδι στη μελωδία από τον ΟΒΡΕΠΟΜ του Δήμου Θεσσαλονίκης