Ο Γιάννης Πάριος έρχεται στο Θέατρο Γης στις 18 Ιουνίου