Εκδήλωση του Open Mall Galerius, του νέου Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου της Θεσσαλονίκης