“Ο στρατηγός κάνει φασαρία στην πλατεία” του Μάκη Τσίτα