Συναυλία στην Σπηλιά του Καραϊσκάκη – Eπετειακή, Ιστορική εκδήλωση με 150 εκτελεστές