Μαυρόγυπας νεκρός από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια στη Ροδόπη