Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σ.Φ.Η.Ο του Δήμου Καλαμαριάς