Τριήμερη γιορτή για τη μουσική από τον Δήμο Θεσσαλονίκης