Η Περιφέρεια Κ.Μ. βράβευσε 35 Συλλόγους και Σωματεία για τη συνεισφορά τους στην Εθελοντική Αιμοδοσία