Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους ασκούμενους δικηγόρους ΕΣΠΑ Θεσσαλονίκης