Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης