Σύμφωνο συνεργασίας Δήμου Καλαμαριάς με Σύνδεσμο Επιχειρηματιών