Αντίστροφη μέτρηση για το ευρωπαϊκό νέων ILCA 6 στο Ν.Ο.Θ.