Εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Τριανδρία