Εκδήλωση κατά των ναρκωτικών από τον Δήμο Καλαμαριάς και την “Ελπίδα”