1ο Φεστιβάλ Αθλητισμού Νεολαίας Βασιλικών, το Σάββατο 25 Ιουνίου