Ενημερωτική εκδήλωση στον Ποταμό για τη σημασία της Ποσειδωνίας και των Αμμοθινών