Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ψηφιοποιεί και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ψηφιοποιεί και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικών κειμηλίων της χώρας εντάχθηκε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, γεγονός που του προσφέρει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ψηφιακές δράσεις οργάνωσης, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, διαχείρισης και προβολής του πολιτισμικού αποθέματος που διαθέτει στην 20ετή λειτουργία του.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας». Προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και μέσω αυτού διασφαλίζεται η διάσωση του πολύτιμου υλικού ιστορικής σημασίας που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του Ο.Μ.Μ.Θ., ανοίγοντας παράλληλα ο δρόμος για την ψηφιακή αξιοποίηση και προβολή του σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ψηφιοποίηση αφορά κοστούμια, φροντιστηριακό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό από τις παραστάσεις, βιβλιοθήκη αρχείου, έντυπα διάφορων ειδών και μεγεθών, αλλά και παλαιότητας, ενώ μεταξύ άλλων προβλέπεται η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακό χρονολόγιο, διαδικτυακή εφαρμογή αποθετηρίου-ψηφιακής βιβλιοθήκης με σκοπό τη διάθεση του υλικού στο ευρύ κοινό, τόσο στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης όσο και απομακρυσμένα με χρήση ειδικών εφαρμογών.