Τριήμερο εκδηλώσεων στην Καρδία 100 χρόνια από την δημιουργία της