Καλοκαιρινή Απασχόληση για παιδιά – Ιχθύς Summer Camp by the Sea 2022