Γιώργος Κόρδης – «Ανέστιοι Προσφεύοντες». Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού