Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ – Το Όραμα των Δελφών»