Η Καλαμαριά εκσυγχρονίζεται με Ηλεκτρικά Οχήματα και Γωνιές Ανακύκλωσης