Η τεχνική του “σιασιδίου” στα υφαντά Παλαιοχωρίου παρουσιάζεται αύριο