Έργο ψηφιακής ολοκλήρωσης 1,5 εκ. ευρώ στον Δήμο Παύλου Μελά