Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης έρχονται στη Μονή Λαζαριστών