“Υποτροφία Χαράλαμπου Κιαγχίδη” από το Σωματείο του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα