Συνεργασία Καλαμαριάς-Κύπρου με σημείο αναφοράς το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας