Εικαστική εγκατάσταση “2291” στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης