Στην «Global Birdfair» η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας