“Παρά θίν’ αλός” στην Καλαμαριά, 26 Αυγούστου με 8 Σεπτεμβρίου