Νυχτερινή ασφαλτόστρωση από την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης