Η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου ή πώς πέρασα τα σύνορα στο Τζιντζιρλί Τζαμί Σερρών