Βρήκε στέγη η ΑμΚΕ “Βυζαντινή Θεσσαλονίκη”, στην Κλειούς 9