«Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος» έρχεται τον Οκτώβριο στη Μονή Λαζαριστών