Κλείνει, για ένα διάστημα, το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών